เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ

ความเป็นมา

สหกรณ์การเกษตรสวนป่าสมเด็จ จำกัด  มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 1  ต.นาจารย์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  เขตท้องที่ดำเนินงานบริเวณสวนป่าสมเด็จ ต.นาจารย์  อ.เมือง  และ  ต.หนองแวง  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2539 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2539 เป็นต้นมา มีผู้บริหารงานสหรกณ์ 14 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ 10 คน โดยนายทองม้วน อันลูกท้าว เป็นประธานกรรมการ มีหุ้นจำนวน 560 หุ้น จากสมาชิก 56 คน ถือหุ้นคนละ 10 หุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท การดำเนินงานสหกรณ์สร้างเตาเผาให้แก่สมาชิกในพื้นที่ 3 ส่วน คือ พื้นที่สวนป่าสมเด็จ บ้านใหญ่สวนป่าสมเด็จ ต.นาจารย์  อ.เมือง  จำนวน 26 เตา  สวนป่าย่อยที่ 1  บ้านพรสวรรค์ ต.หนองแวง  อ.สมเด็จ  จำนวน 46 เตา  และสวนป่าย่อยที่ 2 บ้านร่องคำพัฒนา ต.หนองแวง  อ.สมเด็จ จำนวน 16 เตา


สถานที่เผาถ่านหลังสวนป่ายูคาลิปต์จังหวัดกาฬสิน

แหล่งไม้เผาถ่าน

ไม้สำหรับเผาถ่านเป็นเศษไม้ยูคาลิปต์ขนาดเล็กประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งเหลือจากการตัดไม้จากสวนป่าของสวนป่าสมเด็จ โดยเริ่มแรกเหมาซื้อเป็นพื้นที่ไร่ละ 100-170 บาท ต่อมาสวนป่าสมเด็จใช้วิธีชั่งน้ำหนักขายตันละ 250-300 บาท ซึ่งสหกรณ์จะเป็นตัวแทนในการติดต่อซื้อขายไม้ให้กับสมาชิกนำไปเผาถ่าน


เตาเผาถ่านก่อนเผาถ่าน

เตาเผาถ่าน

เตาเผาถ่านเป็นแบบเตาดินเหนียวก่อ มีลักษณะคล้ายจอมปลวกตัวเตาส่วนหนึ่งอยู่บนดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม. สูงประมาณ 2.50 ม. และมีส่วนใต้ขุดลึกลงไปประมาณ 2 ม. ช่องใส่ไม้ฟืนอยู่ด้านล่าง มีปล่องเร่งไฟสูง 80 ซม. และปล่องควันโดยรอบเตา 3 ปล่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. ส่วนมากชาวบ้านจะนิยมเตาที่มีขนาดเล็กเพราะทนทานกว่าเตาขนาดใหญ่ ค่าจ้างในการขุดสร้างแต่ละเตา 500 บาท ใช้เวลาสร้างและเผาถ่านครั้งแรก 1 เดือน


ควันขาวช่วงเริ่มจุดไฟเผาถ่าน

รายได้

การเผาถ่านโดยคน 2 คน เผาถ่าน 5 เตา แต่ละเตาใช้เวลาเผาถ่านประมาณ 10 วัน จะได้ถ่านจำนวน750-900 ถุง ขนาด 12x14 นิ้ว หนัก 5-6 กก. ส่งขายถุงละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 15,000-18,000 บาท โดยทั่วไปกำไรสุทธิเตาละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท เฉลี่ยแต่ละคนจะมีกำไรเดือนละ 3,750 บาท

การขายถ่านนี้มีพ่อค้ามารับซื้อโดยผ่านระบบสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะมีรายได้ 1 บาทต่อถ่าน 1ถุง สำหรับการดำเนินงาน


เศษไม้ยูคาลิปต์ก่อนนำไปเผาถ่าน

การตลาด

พ่อค้านำถ่านไปขายในราคาถุงละ 25 บาท ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น  จ.ร้อยเอ็ด  และ จ.มหาสารคาม


เตาดินเหนียวก่อขุดลึกลงไปใต้ดิน 2 เมตร

ปัญหาและข้อคิดเห็น

แนวโน้มปัญหาคือไม้ยูคาลิปต์สำหรับเผาถ่านเริ่มขาดแคลน


ลักษณะเตาดินเหนียวก่อคู่ใส่ฟืนร่วมกัน

สำหรับข้อดีของการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นรูปสหกรณ์ คือ

การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ช่วยขจัดปัญหาการจับกุมตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการเผาถ่าน ติดต่อซื้อขาย ขนส่งและวางจำหน่ายได้โดยสะดวกถูกต้องในนามของสหกรณ์


ถ่านไม้บรรจุใส่ถุงเตรียมส่งขาย

หมายเหตุ

ศึกษาข้อมูลจากนายบุญเรือง ภูมิชูชิด ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าสมเด็จ 70 หมูที่ 1 ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และนายวุฒิชัย พงษ์พุทธา พนักงานสวนป่าระดับ 3 สวนป่าสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 01-9277576


นำขึ้นรถส่งตามร้านค้าและพ่อค้าส่ง

โดย.

     เพ็ญแข เพิ่ม 1

     วรศิลป์ แอ๊วสกุลทอง 2

     สมชัย เบญจชย 3

     1.นักวิชาการเผยแพร่,2.เจ้าพนักงานการเกษตร,3.นักวิชาการป่าไม้ 6ว ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม
WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com