เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพลังงานแห่งภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพลังงานแห่งภูมิภาค (RERIC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมอยู่ในเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและทั่วโลก ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่นั้นจะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูลด้านที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญองค์กร และฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านทาง Internet นอกจากนี้ทาง RERIC ยังเผยแพร่ข้อมูล ของการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้วางแผน การรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อให้คนหันมาใส่ใจทางด้านพลังงานทดแทน โดยผ่านทางสื่อโฆษณา ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ จดหมายข่าว , แผ่นพับ , วีดีโอและ Internet

สถานภาพโครงการ : ให้บริการแล้วที่ http://www.serd.ait.ac.th/teenet
สถานที่ติดต่อ : Regional Energy Resources Information Center, Asian Institute of Technology, P.O. Box 4, Khlong Luang Pathumthani 12120 Tel:(66-2)524-5866; Fax:(66-2)524-5439

ศูนย์บริการสารสนเทศด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์บริการสารสนเทศด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Efficiency Information Service) เป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานอีกทั้งยังเป็นตลาดกลางในการส่งเสริมธุรกิจการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดทำฐานข้อมูลประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โครงงานวิจัยพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและเศรฐกิจ รวมถึงซอฟแวร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

สถานภาพโครงการ : ให้บริการแล้วที่ http://www.teenet-dedp.com/
สถานที่ติดต่อ : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โทร.0-262-7100-6

ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ รวบรวมสถิติด้านพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านพลังงานของ ประเทศไทย ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ข้อสนเทศ และสารคดี เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน กระดานข่าวถามตอบปัญหาพลังงาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สถานภาพโครงการ : ให้บริการที่ http://www.teenet.chula.ac.th/
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.0-2218-8095-8 โทรสาร 0-2254-7579
E-mail : teenet@eri.chula.ac.th

ศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะ 3 ปีแรกพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานข้อมูลการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดย่อมในภาคอีสานและ ระบบสารสนเทศ ด้านแผนผัง ลมของประเทศไทย

สถานภาพโครงการ : ให้บริการแล้วที่ http://teenet.kku.ac.th/
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศูนย์สารสนเทศพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (043)-237592, 362005

งานบริการข้อมูลเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
งานบริการข้อมูลเทคนิค ( TIS ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมในเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทย ข้อมูลที่หน่วยงาน TIS ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการ คัดเลือกแล้ว ซึ่งจะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทนและ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศและข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน และข้อมูลที่ไม่มีในฐานข้อมูลในระดับ International ท่านสามารถใช้บริการของ TIS โดยการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการคิดค่าสมาชิก

สถานภาพโครงการ : ให้บริการที่ http://www.teenet.info/
สถานที่ติดต่อ : สถาบันฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี โทร.0-2428-4014

ฝ่ายพลังงาน อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม (EIP) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
ฝ่ายพลังงาน อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นเครือข่ายหนึ่ง ของโครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (TEENET) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งฐานข้อมูลด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย และการให้บริการ รวมถึงการสื่อสารเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไปยัง กลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เข้ากับระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ และโครงการทางด้านพลังงานในรูปแบบแผนที่ อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนทาง ด้านพลังงาน รวมทั้งโครงการ และพื้นที่ที่ควรให้การสนับสนุนในอนาคต

สถานภาพโครงการ : ให้บริการที่ http://teenet.tei.or.th/
สถานที่ติดต่อ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 210 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 โทร.0-2331-0047

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งในการทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และมีบทบาทในด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (TEENET) ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน , สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ. )การจัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ สถิติการใช้พลังงานของโรงงานในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ในด้านของการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรม-คุณค่า เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การอบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและทำเนียบผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงาน และบริการข้อมูลวิชาการอื่นๆ
ในการดำเนินงานภายใต้เครือข่าย TEENET จะทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไป ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะด้านที่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานภาพโครงการ : ให้บริการที่ http://203.151.40.5/iie/links/links.htm
สถานที่ติดต่อ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-4255 ต่อ 103
โทรสาร 0-2229-4937

ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
โครงการ "ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล" จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) โดยความเห็นชอบของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โครงการช่วยเหลือระหว่างประเทศแห่งประเทศเดนมาร์ก (Danida) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานให้แพร่หลายในประเทศไทย โดยการช่วยแก้ปัญหาและลดอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล ประสานงานกับแหล่งทุน และช่วยเหลือด้านการ วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อช่วยให้เจ้าของแหล่งชีวมวลและนักลงทุนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานรูปอื่นโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

เว็บไซต์ www.efe.or.th จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล" เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานชีวมวลแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสื่อในการเผยแพร่ ข้อมูลด้านเทคนิค การเงิน และนโยบายของรัฐซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของ แหล่งชีวมวลและนักลงทุน โดยประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติชีวมวลและค่าวิเคราะห์ชีวมวล เช่น ค่าความชื้น ปริมาณเถ้า คาร์บอน ค่าความร้อน เป็นต้นของชีวมวลประเภทต่างๆ ข้อมูลเทคโนโลยีชีวมวล เช่น เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ แก็สซิไฟเออร์ เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบต่างๆ ข้อมูลศักยภาพชีวมวล โดยเป็นข้อมูลแสดงปริมาณชีวมวลแต่ละประเภทของไทย รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้า และข้อมูลผลกระทบจากการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง

สถานภาพโครงการ : ให้บริการที่ http://www.efe.or.th/
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
487/1 อาคารศรีอยุธยา ชั้น 14 ถ.ศรีอยุธยา, แขวงพญาไท, เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10411
โทร. 0-2642-6424-5 ต่อ 40
โทรสาร 0-2642-6426

ศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RISE-AT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TEENET-CMU) จัดตั้งโดยศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RISE-AT) ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (BTC) และสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (EMAC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการค้นหา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

TEENET-CMU เน้นการคัดเลือกข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถนำมาอ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลดังนี้

- ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
- ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน
- ฐานข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ

สถานภาพโครงการ : ให้บริการที่ http://teenet.chiangmai.ac.th/เปิดให้บริหารแล้ว
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RISE-AT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 942 459-60
E-mail : riseat@ist.cmu.ac.th


WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com